مهلت ارسال مقالات تمدید شد

به اطلاع می‌رساند مهلت ارسال مقالات کامل تا ۴ دی ماه تمدید گردید